Afirmacja uzdrowienia ciała fizycznego

Tekst tej afirmacji został mi dany podczas spotkania w cichej przestrzeni mojego Serca. To właśnie w Sercu, zjednoczonym z domem Duszy, a w końcu i z samym Źródłem, pojawiają się odpowiedzi i rozwiązania naszych wszystkich poszukiwań. Tekst afirmacji należy powtarzać dwa – trzy razy dziennie lub tak często, jak tego potrzebujemy. Każda myśl i słowoCzytaj dalej „Afirmacja uzdrowienia ciała fizycznego”